متن آگهی

قیمت: تماس بگیرید
شرکت کنترل اب با دارا بودن سابقه درخشان در زمینه واردات مواد شیمیایی آزمایشگاهی،تحقیقاتی،تخصصی و فوق تخصصی مرک آلمان مفتخر است جهت ارتقاء سطح کيفي صنايع آزمايشگاهي و تحقيقاتي پيشرفته با در اختيار قرار دادن محصولات تخصصي اورجينال با شرايط نگهداري استاندارد و در زمان مناسب خدمتی به کشور عزیزمان ایران نماید.

مجموعه عظیم فرآورده های شیمیایی و آزمایشگاهی شرکت MERCK آلمان گواه بر فعالیت های مستمر و طولانی کمپانی مذکور طی قرون گذشته بوده است که همچنان نامی مشهور و معتبردر عرصه بین الملل است که خوشبختانه با توجه به سابقه طولانی حضور محصولات MERCK آلمان در کشورمان ورضایت از کیفیت تولیدات فوق جایگاه مناسبی در عرصه مراکز تحقیقاتی. عملی و صنعتی کشور داشته و دارد. کمپانی MERCK آلمان با تداوم و ابداع فرآورده های جدید همواره تلاش می نماید که قدم های موثر و چشمگیری در این زمینه بر دارد و هر ساله محصولات جدید تری عرضه نماید که به طور قطع در جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی بشر امروزی موثر خواهد بود.


آب اکسیژنه ۲/۵ لیتری مرک آلمان ۱۰۸۵۹۷
آب کروماتوگرافی ۲.۵ لیتری مرک آلمان ۱۱۵۳۳۳
آب دوتره (دوتریوم اکساید) ۱۰۰ میلی مرک آلمان ۱۰۳۴۲۸
آگاروز ۲۵ گرمی مرک آلمان ۱۱۶۸۰۱
آگار ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۱۶۱۵
آلفا نفتول ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۸۲۲۲۸۹
آلفا نفتیل امین ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۸۲۲۲۹۱
آلومینیوم ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۱۰۱۵۶
آلومینیوم اکساید یک کیلویی مرک آلمان ۱۰۱۰۹۵ ۷آلومینیوم بوتیلات ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۸۲۰۰۵۴
آلومینیوم سولفات ۶ آبه ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۱۱۰۲
آلومینیوم نیترات بدون آب ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۱۰۸۶
آلومینیوم هیدرواکساید ۱ کیلویی مرک آلمان
آمونیاک ۲۵% ۲،۵ لیتری مرک آلمان ۱۰۵۴۲۲
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۱۰۴۲
آمونیوم استات ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۱۱۱۵
دی آمونیوم اگزالات ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۱۱۹۰
آمونیوم آیرونII سولفات ۱ کیلوی مرک آلمان ۱۰۳۷۹۱
آمونیوم ایرون III سولفات ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۳۷۷۶
آمونیوم سولفات ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۱۲۱۶
آمونیوم کربنات ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۱۰۱۱۳۶
آمونیوم فلوراید ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۱۱۶۴
آمونیوم بی کربنات ۵ کیلویی مرک آلمان ۱۰۱۱۳۱
آمونیوم پر سولفات ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۱۰۱۲۰۱
آمونیوم کلراید ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۰۹۲۴
آمونیوم مونو وانادات ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۱۰۱۲۲۶
آمونیوم سریم نیترات ۱۰۰گرمی مرک آلمان ۱۰۲۲۷۶ ۱آمونیوم نیترات ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۱۱۸۸
آمونیوم هپتا مولیبدات ۴ آبه ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۱۱۸۱
دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان ۵۰۰گرمی ۱۰۱۲۰۶
آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان۵۰۰ گرمی ۱۰۱۱۲۴
آمینو آنتی پیریم ۱۰ گرمی ۱۰۷۲۹۳ مرک آلمان
آمینو نفتول سولفونیک اسید ۸۲۱۹۴۹ مرک آلمان ۲۵۰ گرمی
آلیزارین رد مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۶۲۷۹
آنیلین مرک آلمان۱ لیتری۸۲۲۲۵۶
آیرون (پودر آهن ) ۱۰۳۸۱۵ بسته یک کیلویی مرک المان
آیرون II کلرید ۴ آبه مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۳۸۶۰
آیرون II سولفات ۷ آبه مرک آلمان۱کیلویی۱۰۳۹۶۵
آیرون (آهن ) III سولفات ۵۰۰ گرمی آزمایشگاهی
آیرون III نیترات مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۳۸۸۳
اتانول مرک آلمان ۲.۵ لیتری ۱۰۰۹۸۶
اتیل آکریلات ۸۰۰۸۳۶ مرک آلمان بسته ۱ لیتری
اتیل آنیلین ۸۰۰۹۳۶ بسته ۱۰۰ میلی لیتری مرک آلمان
اتیل استات مرک آلمان۲،۵ لیتری۱۰۰۸۶۴
اتیلن گلیکول مرک آلمان۲،۵ لیتری۱۰۰۹۴۹
triاتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۸۰۰۸۷۴
اتیل متیل کتون مرک آلمان۲،۵ لیتری۱۰۶۰۱۴
استارچ (نشاسته) مرک آلمان۱ کیلویی ۱۱۱۶۸۵
استیل استون مرک آلمان۱ لیتری ۸۰۰۰۲۳
استوفنون مرک آلمان ۱ لیتری۸۰۰۰۲۸
استون مرک آلمان مرک آلمان۲،۵ لیتری ۱۰۰۰۱۳
استون مرک آلمان مرک آلمان۲،۵ لیتری ۱۰۰۰۱۴
استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۰۰۳۰
استرانسیوم استات ۱۰۰ گرمی
استرانسیوم کربنات ۵۰۰ گرمی مرک المان
اسپکتروملت A۱۴ کمک ذوب ساخت مرک آلمان ۱۱۱۷۲۴ بسته ۱ کیلویی
اسپکتروملت A۱۰ کمک ذوب ساخت مرک آلمان ۱۱۰۷۸۳ بسته ۱ کیلویی
اسکوالان مرک آلمان ۸۱۴۶۰۵ بسته ۱۰۰ میلی لیتری
اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان ۲.۵ لیتری ۱۰۰۰۵۶
اسید اولئیک مرک آلمان۱ لیتری ۱۰۰۴۷۱
اسید اسپارتیک مرک آلمان ۱۰۰گرمی۱۰۰۱۲۶
اسید اگزالیک ۲آبه مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۰۴۹۲
اسید اوریک مرک آلمان ۱۰۰ گرمی۱۰۰۸۱۷
اسید پریودیک مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۲۸۸
اسید باربیتوریک مرک آلمان ۸۰۰۱۳۳ بسته ۱۰۰ گرمی
اسید بنزوئیک مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۱۳۶
اسید بوریک مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۰۱۶۵
اسید تارتاریک مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۰۸۰۲
اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان ۱ لیتری ۸۲۲۳۳۶
اسید پیکریک هلندی ۵۰۰ گرمی
اسید سولفوریک مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۷۳۱
اسید سالسیلیک ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۸۱۸۷۳۱
اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۰۰۶۹۱
اسید سولفانیلیک ۱۰۰۶۸۶ مرک آلمان ۱۰۰گرمی
اسید سولفانیلیک ۸۲۲۳۳۸ مرک آلمان ۱ کیلویی
اسید سالیسیلیک مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۰۶۳۱
اسید سیتریک مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۰۲۴۴
اسید فسفریک مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۵۶۳
اسید فلوریدریک مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۳۳۷
اسید فورمیک مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۰۲۶۴
اسید فتالیک ۱ کیلویی فلوکا سویس

بزرگراه رسالت نرسیده به بزرگراه باقری پلاک ۷۵ واحد ۱۲(شرکت کنترل اب)

شهر: تهران
آدرس: بزرگراه رسالت نرسیده به بزرگراه باقری پلاک 75 واحد12
موبایل: موبایل
تلفن: تلفن
فکس: فکس
کاربر: کنترل اب
تاریخ ثبت:1395/09/28
تاریخ اعتبار:1395/10/28
بخش اصلی:خدمات صنعتی
بازدید:18
شناسه: #33629
پیام پلیس فتا: لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید. همچنین بهتر است قبل از تحویل کالا یا خودروی خود در ازای چک‌های رمزدار بانکی، با مراجعه به بانک مربوطه از اصالت آن اطمینان حاصل کنید. (پست آگهی هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید. در صورت مشاهده موارد خلاف واقع به ما گزارش دهید.)

جهت مطرح کردن پرسش هایتان درباره شرکت کنترل اب فروشنده مواد شمیایی لطفا در صورت داشتن حساب کاربری وارد وب سایت شده . در غیر این صورت ابتدا در وب سایت ثبت نام کنید. پس از آن می توانید از فرم تماس با آگهی دهنده در ذیل هر صفحه از وب سایت استفاده کنید.