ثبت و رتبه بندی شرکت‏ ، اخذ کارت بازرگانی » مالی و اداری