سلامت

طرح تلفیق آموزش و بالین رشته پرستاری

١٣٩٧/٠٧/١۶:
معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آغاز اجرای طرح تلفیق آموزش و بالین رشته پرستاری از 24 شهریور ماه جاری (شروع ترم) در این دانشکده خبر داد و گفت: بر پایه بسته‌های تحول و نوآوری آموزش معاونت آموزشی وزارتخانه و برنامه چهارساله (1396-1400) دانشگاه و دانشکده و به هدف از بین بردن شکاف موجود بین آموزش تئوری و بالینی و عرصه آموزشی و بالینی در پرستاری و در آینده نزدیک در رشته مامایی و پاسخگو کردن آموزش این رشته به نیازهای واقعی جامعه این برنامه طراحی و اجرا شده است.

دکتر هومن شهسواری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، ضمن اشاره به اینکه اقدامات اولیه و فراهم سازی بستر این طرح از هشت ماه گذشته و با نیاز سنجی وسیع از همه ذی‌نفعان و آنالیز وضعیت موجود و با تشکیل جلسات متعدد و حمایت معاونت آموزشی و درمان دانشگاه شروع شده است افزود: ساختارمند نبودن ارتباط عرصه آموزشی و بالینی، بهینه نبودن کیفیت دانش آموختگان، کاستی‌ها و مهیا نبودن شرایط حضور کافی اساتید پرستاری در آموزش بالینی و مطالبات بر زمین مانده پرستاران و حتی بیماران باعث شد سعی شود با طراحی این برنامه محیط و شرایط آموزشی بهتری برای دانشجویان مهیا کنیم تا این شکاف عمیق و کاستی های موجود تا حد ممکن از بین برود.

وی از بی علاقگی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران برای همکاری و جذب در بیمارستان‌های این دانشگاه به عنوان یکی دیگر از مشکلات نام برد و اظهار کرد: هدف از این طرح از بین بردن شکاف موجود بین آموزش تئوری و بالینی در پرستاری است و این طرح با ایجاد همکاری و تلفیق بین بدنه آموزشی پرستاری و پرستاران در سطوح مختلف منجر به بهبود محیط یادگیری برای دانشجویان پرستاری شده و متعاقب آن بر بی علاقگی آنها برای ادامه همکاری با مراکز درمانی دانشگاه اثر خواهد داشت.

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: این طرح، خروجی‌های بسیار خوبی خواهد داشت؛ اگرچه ممکن است هر طرحی در اجرا با مشکلاتی مواجه شود اما قطعاً هماهنگی دو طرف به تسهیل کار کمک خواهد کرد.

دکتر شهسواری در ادامه به شکل‌گیری تیم تدریس این طرح اشاره کرد و توضیح داد: در تیم تدریس یک استاد مسئول در یک لاین تخصصی مراقبتی خواهیم داشت که به همراه تیم تدریس شامل سرپرستار بخش، CTA(پرستاران بخش‌ها) و TA (دانشجویان دکتری) و مربیان آموزشی مسئولیت آموزش دانشجویان را به عهده خواهند داشت. این ترکیب با توجه به حجم واحدها و بار آموزشی مربوطه طراحی‌شده است.

وی با اشاره به آغاز این طرح با گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی اظهار داشت: این گروه بزرگ‌ترین گروه آموزشی دانشکده است و مسئولیت ارائه حجم بالایی از دروس بالینی را بر عهده دارد.

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: روزهای این کارآموزی به طور دقیق توسط تیم تدریس برنامه ریزی شده و در آن از مرکز مهارت‌های بالینی دانشکده، بخش های تخصصی بیمارستان ها و مرکز آزمون های بالینی (آسکی) استفاده خواهد شد که رفته‌رفته ممکن است برنامه مهارت آموزی شبیه سازی شده و آزمون مرتبط آن نیز در بیمارستان‌ها انجام شود.

دکتر شهسواری با تاکید بر این مطلب که ارزیابی نهایی دانشجویان، منوط به انجام آزمون نهایی در مرکز آسکی دانشکده است گفت: ارزیابی با حضور تیم تدریس و همراه با تکمیل فرم‌های ارزشیابی دانشجویان توسط CTAها انجام می شود. این امر این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که دانشجویان ما بصورت عینی مهارت ها و صلاحیت های لازم را برای دانش آموختگی تا پایان تحصیل به تصویر کشیده و مورد تایید ارزیابان قرار خواهند گرفت.

وی در پایان با اشاره به اینکه پایه این طرح محیط آموزشی می‌تواند به نیاز بالین به توسعه و ارتقا پاسخ داده و محیط بالینی نیز به نیازهای آموزش پاسخ دهد تا مجموعه دانشگاه به یک هم‌افزایی در راستای ارتقاء پرستاری و مامایی و آموزش بهینه آن دست پیدا کند افزود: این طرح طرحی پویا و روبه رشد است و در حال شکل‌گیری است و هرجایی که احساس شود نیاز به تغییر و یا تعدیل دارد حتماً اتفاق خواهد افتاد.

نظرات

جهت مطرح کردن نظرات ارزشمندتان درباره طرح تلفیق آموزش و بالین رشته پرستاری لطفا در صورت داشتن حساب کاربری وارد وب سایت شده . در غیر این صورت ابتدا در وب سایت ثبت نام کنید. پس از آن می توانید وارد بحث درباره این خبر شده و نظرات خود را ثبت کنید.